Руслан Демчак взяв участь в Українському інвестиційному саміті «Перша хвиля реформ – платформа для розвитку економіки», що проходив у Лондоні 7-8 грудня.


В 10-ому ювілейному заході взяли участь провідні українські та міжнародні державні та бізнес діячі.
Руслан Демчак виступив із презентацією «Комплексна програма розвитку фінансового сектору України до 2020 року», окресливши основні проекти програми в рамках забезпечення фінансової стабільності і динамічного розвитку фінансового сектору, розбудови інституційної спроможності регуляторів фінсектору та захисту прав споживачів та інвесторів.


Окремо, Руслан Демчак зупинився на блоці законопроектів по розбудові регульованих ринків та деривативів та подальших планах з імплементації актів ЄС в законодавство України.

 

Ruslan Demchak participated in the Ukrainian Investment Summit “Building on the first wave of reform as a platform for growth” held in London.


The 10th Anniversary event was attended by leading Ukrainian and foreign governmental and business figures.


Ruslan Demchak made a presentation on "COMPREHENSIVE PROGRAM OF UKRAINE FINANCIAL SECTOR DEVELOPMENT UNTIL 2020". During the speech he highlighted the main projects of the program to ensure financial stability and dynamic financial sector development, capacity building of financial sector regulators, and consumers as well as investors protection.


Separately, Ruslan Demchak focused on the block of acts about the development of regulated markets and derivatives and future plans regarding the implementation of EU law practices into Ukraine legislative system.