Указом Президента України Петра Порошенка в країні створено новий міжвідомчий орган -  Раду з фінансової стабільності.

Відповідно до положення, Рада з фінансової стабільності покликана своєчасно виявляти  загрози та ризики, в тому числі зовнішні,  та оперативно реагувати для їх убезпечення з метою збереження стабільності у фінансовому секторі держави.

Рада утворюється у складі голови Національного банку України, міністра фінансів України, голови Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, голови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, директора-розпорядника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, заступників голови Національного банку України та міністра фінансів України.

«Перше засідання Ради з фінансової стабільності планується на 27 квітня 2015 року. Особливо актуальним є створення Ради з фінансової стабільності в умовах «турбулентності», в якій перебуває фінансова система  країни останній рік. Створення такого органу має позитивно вплинути на економічну стабільність України» - переконаний народний депутат Руслан Демчак.