Сьогодні у Верховній Раді має бути розглянутий Проект Закону №1195 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо умов повернення строкових депозитів).

Проектом закону передбачається внести зміни до Цивільного кодексу України такого змісту: банківські установи видають вклад (депозит) та нараховані проценти за цим вкладом відповідно до виду договору банківського вкладу: за договором на вимогу банк зобов’язаний видати вклад або його частину та нараховані проценти за цим вкладом на першу вимогу вкладника.

За договором банківського строкового вкладу банк зобов’язаний видати вклад та нараховані проценти за цим вкладом із закінченням строку, визначеного у договорі банківського вкладу. За даним договором банківського вкладу можливе повернення вкладникові вкладу на його вимогу до спливу строку або до настання інших обставин, визначених договором, виключно у випадках, коли це передбачено умовами договору.Прийняття законопроекту сприятиме стабілізації банківської системи в умовах кризи. Концепція законопроекту пропонує пропорційне та справедливе співвідношення між комерційними інтересами банків і необхідністю забезпечення стабільності банківської системи з одного боку, та інтересами споживачів банківських послуг – з іншого.

Як зазначив заступник голови комітету фінансової політики та банківської діяльності Руслан Демчак «даний закон встановлює чіткі правила взаємовідносин комерційних банків та вкладників. Закон №1195 дозволить зменшити навантаження на банківську систему і комерційні банки зможуть планувати відтік депозитів».

За словами депутата, практика розмежування на депозити до запиту та строкові депозити існувала і раніше.  Але відсутність чітких визначень в Цивільному кодексі давала можливість вкладникам в судовому порядку розривати договори, в тому числі і строкові вклади.