Сьогодні  у Верховній Раді зареєстровано законопроект «Про фінансовий лізинг» (№6395). Про це на своїй сторінці у Facebook  повідомив співавтор проекту закону, народний депутат фракції Партії “Блок Петра Порошенка”, заступник голови Комітету з питань фінансової та банківської діяльності Руслан Демчак. Серед авторів також депутати БПП Михайло Довбенко, Ярослав Дубневич, Андрій Шинькович, Роман Мацола, Павдло Різаненко.

“В умовах відновлення української економіки і високого рівня зношеності існуючих основних фондів (на рівні 80%), сьогодні в країні формується значний інвестиційний попит для оновлення та розширення виробництв.

Фінансовий лізинг – є  одним із інструментів збільшення обсягу виробництва товарів і послуг на основі створення нових виробничих потужностей, підвищення інноваційності бізнесу, нарощування сукупного попиту, залучення інвестиційних ресурсів…Що в свою чергу має позитивний вплив на соціально-економічний розвиток інфраструктури всієї економіки України”, – зазначає парламентар.

Демчак розповів, що в країнах з розвиненою економікою частка лізингу в обсязі інвестицій в основний капітал становить близько 20-30%, тоді як в нашій країні лише на рівні – 5%.

“Істотно прискорити розвиток лізингу можливо шляхом усунення суперечностей в законодавстві та його вдосконаленні… Важливою метою законопроекту №6395 є забезпечення захисту прав споживачів (лізингоодержувачів). У зв’язку з цим встановлюються норми щодо захисту прав лізингоодержувачів – фізичних осіб. Крім того, прописуються відсутні норми у чинному Законі, щодо забезпечення захисту прав лізингоодержувачів стосовно володіння та користуванням майном..”, – пояснює новизну законопроекту Демчак.

“Важливо зазначити, що новим законопроектом  передбачено заходи і по  захисту інтересів лізингодавця, у разі, якщо заборгованість лізингоодержувача є значною та лізингодавець письмово попередив лізингоодержувача щодо сплати лізингових платежів. У випадку ліквідації лізингоодержувача, встановлюється, що предмет лізингу не може бути включений до ліквідаційної маси.

У змінах до Кримінального кодексу передбачено кримінальну відповідальність лізингоодержувача за розтрату, відчуження, приховування, підміну, пошкодження, знищення майна або інші незаконні дії з майном, яке передане у фінансовий лізинг”, – зазначає народний депутат.

У законопроекті також  розширюється поняття «лізингодавець» та встановлюється право надавати послуги фінансового лізингу лише тим суб’єктам, які набули відповідного статусу в установленому законом порядку.

Оскільки наразі не встановлено обов’язок лізингоодержувача повертати майно лізингодавцю, Цивільний кодекс України доповнюється статтею, яка врегульовує відносини, пов’язані з визнанням договору фінансового лізингу недійсним. Також визначаються чіткі вимоги до форми договору фінансового лізингу.

“Лізинг для України є відносно новим видом зобов’язань, порівняно із країнами Західної Європи, США, Японії, де цей інструмент почав інтенсивно розвиватись після Другої світової війни і сьогодні став невід’ємною частиною економіки. Сподіваюсь, що прийнявши законопроект №6395, ми надамо можливість  українським підприємствам суттєво підвищити свою продуктивність та конкурентоспроможність, мобілізувати власні ресурси, а відтак надати потужний імпульс розвитку для економіки країни”, – резюмував Руслан Демчак.