Про це розказав народний депутат фракції Партії “Блок Петра Порошенка”, заступник голови Комітету з питань фінансової політики і банківської діяльності Руслан Демчак, повідомляє прес-служба депутата.

«Порядок денний пленарного засідання 14 березня, передбачає розгляд низки законопроектів фінансового спрямування.

У першому читанні будуть розглянуті законопроекти щодо регулювання переказу коштів (№5361), щодо уточнення окремих положень з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів (№4960 та №4960-д), про розкриття інформації на фондовому ринку та вдосконалення порядку емісії цінних паперів та розширення можливостей для залучення капіталу (№5592), а також щодо окремих видів облігацій (№5068).

У другому читанні будуть розглянути законопроект  щодо удосконалення захисту прав споживачів фінансових послуг (2456-д) та законопроект про регульовані ринки та деривативи (№3498)» – анонсував Демчак.

Довідка:

Відповідно до норм законопроекту №5361, буде врегульовано використання платіжних систем та емісію і обіг електронних грошей. Після прийняття цього законопроекту в Україні отримують правове поле світові платіжні системи: Pay Pal, Apple Pay, Google Wallet та ін.

Законопроект №4960-д розроблено з метою удосконалення та уточнення окремих норм законодавства з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів. Зміни націлені на перехід від кількісного аналізу до якісного, який передбачає зосередження уваги на поданні операцій за ознаками внутрішнього фінансового моніторингу шляхом зменшення кількості операцій, що подаються за ознаками обов’язкового фінансового моніторингу та покращенні якості подання інформації за критеріями внутрішнього фінансового моніторингу.

Проект закону №5592 удосконалює порядок емісії цінних паперів (ЦП), вимоги до оформлення та оприлюднення проспекту емісії цінних паперів, а також визначає винятки, при яких оформлення проспекту не потрібно. Крім того, законопроект вводить обов’язок і процедуру розкриття інформації про зміну володіння пакетами акцій, розміри порогових значень яких передбачені проектом, і впроваджує механізм розкриття такої інформації емітентом та іншими учасниками фондового ринку.

Законопроект №5068 створює правове поле для діалогу між емітентами облігацій і інвесторами, впроваджує кращий досвід в сфері захисту прав власників корпоративних боргових цінних паперів, в тому числі через механізми введення інститутів зборів власників облігацій і колективного представника власників корпоративних облігацій.

Законопроект №2456-д  покликаний відновити, а найголовніше, структурувати споживче кредитування в Україні за європейськими принципами. Законопроект встановлює вимоги до реклами послуг, розкриття інформації банками та небанківськими фінансовими установами та уповноважує регуляторів ринків визначати мінімальний обсяг інформації, яка повинна надаватися споживачеві за кожним видом фінансової діяльності (якщо це не врегульовано законодавством).

Розроблений законопроект №3498 вводить повноцінне регулювання ринку деривативів, зокрема приводить регулювання товарного біржового ринку до єдиних стандартів і визначає єдиний підхід до створення організованого ринку, незалежно від виду активу, який буде торгуватися на біржі.