Руслан Демчак взяв участь у XVI Міжнародному фінансовому форумі (Одеса)

Руслан Демчак, народний депутат Фракції Партії «Блок Петра Порошенка» в рамках XVI Міжнародного фінансового форуму, що проходить у Одесі, виступив із доповіддю «Реформування страхового ринку України в комплексі програми розвитку фінансового сектору».


Демчак зокрема зазначив, що реформа фінансового сектору є однією із першочергових серед 62 (!), що були зазначені у Стратегії стабільного розвитку «Україна 2020», яка була представлена Президентом України у вересні 2015 р. Комплексна програма розвитку фінансового сектору до 2020 року містить понад 40 проектів, які реалізуються за міжнародними принципами проектного менеджменту: «Сьогодні понад 20 фінансових законопроектів очікують на розгляд у сесійній залі Верховної Ради. Основними законопроектами, що безпосередньо регулюють ринок страхування є такі: №1797-1 Проект Закону про страхування, №2413а Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо консолідації функцій із державного регулювання ринків фінансових послуг, №2414а Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо консолідації функцій із державного регулювання ринків фінансових послуг та №3739 Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання особливостей ліцензування господарської діяльності з надання фінансових послуг» - розказав Демчак.


Парламентар зупинився основних новаціях всіх законопроектів та питанні консолідації функцій державного регулювання ринків фінансових послуг.


«Комітет з питань фінансової політики та банківської діяльності продовжує доопрацювання проекту Закону України про страхування у новій редакції. Великої уваги заслуговує частина законопроекту, що стосується питань процедури виведення з ринку страхових компаній. Зокрема, пропонується вивести страхові компанії з-під юрисдикції ЗУ «Про відновлення платоспроможності боржника або визначення його банкрутом».


Чинна система, виявила свою низку ефективність. На сьогоднішній момент державне регулювання, пов’язане із проблемними та неплатоспроможними страховиками, їх оздоровленням або ліквідацією майже не врегульовано.


Ліквідації страховиків присвячено 2 абзаци Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», та одна фактично неробоча стаття, присвячена введенню тимчасової адміністрації.


Як показує досвід останніх років, процедури ліквідації тягнуться по декілька років, а по деяким страховикам декілька років проходить від позбавлення страховика ліцензій до початку процедури ліквідації. Від таких затягнутих та неефективних процесів страждають в основному клієнти» - зупинився на одній з новацій Руслан Демчак.


Серед інших новацій закону «Про страхування», народний депутат також вказав: приведення розділу щодо страхового посередництва до Директиви 2016/97/EC «Про страхову дистрибуцію» і власне визначення порядку регулювання посередницької діяльності, правового статусу актуаріїв, аудиторів у сфері страхування; ревізію розділу щодо державного нагляду за страховою діяльністю та встановлення обов’язкового проходження щорічного аудиту у зовнішнього аудитора; виведення норм, які застосовуються не тільки для страхування, а й для інших фінансових послуг у окремий блок змін до Закону України «Про фінансові послуги та регулювання ринків фінансових послуг»; передбачення створення інституту професійних перестраховиків та виділення у зв’язку із цим перестрахування окремо серед інших видів страхування.

 

Серед основних новації законопроектів щодо консолідації функцій із державного регулювання ринків фінансових послуг (2413а та 2414а) Руслан Демчак пояснив, що основна мета прийняття цих законопроектів – скорочення кількості регуляторних та контролюючих органів.


«В рамках прийняття цих законопроектів, передбачено внесення змін до понад 20 законодавчих актів. Внесення змін до Податкового кодексу України, згідно законодавства, має вноситись окремим законопроектом, тому маємо законопроект №2414а.


В ЗУ «Про страхування» єдина зміна, що діяльність страхових компаній проводиться згідно нормативних актів НБУ, що є логічним.


В Законі України «Про Національний банк України» передбачено зміни у частині 1 ст. 15 про встановлення економічних нормативів для банків та інших фінансових установ. Тобто очікується розробка та встановлення таких економічних нормативів (для банків – це Н1, Н2…). Збільшення кількості заступників Членів Правління НБУ на одну особу (до 7 осіб). Отже, передбачається, що ця особа буде курувати діяльність небанківських фінустанов. Статтею 63 передбачено, що службовцям НБУ та їх родичам першого ступеня спорідненості забороняється входити до органів управління та/або бути акціонерами фінустанов» - пояснив Демчак.


Як підкреслив парламентар, на останньому засіданні Цільової команди реформ учасники прийшли до однозначного рішення про синхронізацію норм та перехідних положень (термінів) законопроектів щодо консолідації функцій із державного регулювання ринків фінансових послуг (2413а і 2414а) та законопроекту «Про страхування» (1797-1). Отже, необхідно синхронізувати розгляд цих законопроектів в один сесійний день.