Руслан Демчак: Потрібно створення законодавчих актів, які б могли врегулювати питання кластеризації банківського ринку

Руслан Демчак заступник голови комітету з питань фінансової політики та банківської діяльності, взяв участь у засіданні Незалежної асоціації банків України.  Захід проводився за участі керівників малих та середніх банків.

           

Метою зустрічі стало обговорення кластерної класифікації малих та середніх банків, проблем та викликів, із якими вже стикаються банківські установи, а також можливі варіанти злиття та об’єднання банків.

 

Інформація про поділ банківської системи на кластери – викликала занепокоєння серед клієнтів банків. 

 

Згідно із заявами представників НБУ, середні та малі банки мають бути розподілені за п’ятьма кластерами: ринкові, ризикові, неактивні, кептивні та схемні.

 

В рамках свого виступу Руслан Демчак, висловив ініціативу щодо створення законодавчих актів, які б могли врегулювати питання кластеризації банківського ринку.

 

Так, одним із законопроектів Демчак пропонує визначити можливість створення банків із отриманням «секторних» ліценцій на певний вид фінансової  діяльності. Інший варіант сегментації ліценцій – по об’ємам операцій. Такий підхід  дозволить законодавчим шляхом кластеризувати банківський сектор.

 

Ще одна пропозиція Демчака по внесенню змін у нормативно-правові акти, що передбачатимуть спрощення і прискорення процедур злиття і поглинання банків. Зокрема до ЗУ «Про банки та банківську діяльність», ЗУ «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців».

 

«Спрощення процедури злиття та поглинання є ринковою необхідністю. Адже новостворений банк, що приєднав до себе інший банк має швидко отримати нову ліцензію, зареєструвати додаткову емісію акцій після злиття капіталів. Є приклади, коли об’єднання банків розтягувались до року» - зазначив Руслан Демчак.

 

Основними проблемними питаннями банків 3 та 4 групи на сьогодні є розкриття кінцевих власників, погашення інсайдерських кредитів та можливість докапіталізації. І якщо перше питання можна вирішити просто, то питання внесення коштів під час економічної кризи є не підйомним.

 

«Банкам необхідно дати цивілізований варіант виходу із ринку. Тільки після прийняття законодавчих актів, можна кластреризувати банки по наявним ліцензіям. До цього, це є порушенням вільної конкуренції і є небезпечним для ринку. Ставлячи «штампи» на банківські установи, НБУ негативно впливає на їхню господарську діяльність» - підкреслив Демчак. 

 

Відповідно до норм ініційованих законопроектів банки можуть:

-         перейти в нижчий клас ліцензіювання відповідний їх об’єму капіталу;

-         стати небанківськими фінансовими установами;

-         об’єднатись;

-         самоліквідуватись.

 

Банківські установи зможуть самостійно вирішувати, який шлях їм обрати. 

 

За словами народного депутата, заяви про поділ ринку на кластери є передчасними і наразі можуть використовуватись лише в самій структурі Національного банку, як умовні та для внутрішнього використання НБУ.